Śmierć bliskich zawsze jest wydarzeniem wstrząsającym i trudnym. W takich chwilach trudno o wszystkim pamiętać, i ciężko jest nie działać w wielkich emocjach.

 

Jeśli chodzi o spełnienie formalnych wymogów pogrzebu chrześcijańskiego zmarły powinien być naszym parafianinem.

Jeżeli pogrzeb, według woli zmarłego lub rodziny, ma się odbyć poza swoją parafią potrzebne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na odprawienie ceremonii pogrzebowej.

Przedstawiciele rodziny zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić:

* odpis aktu zgonu z USC (do wglądu)

* dokument stwierdzający śmierć - przeznaczony "dla administracji cmentarza"

* dane osobowe zmarłego

* zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi (jeżeli zmarły umarł poza parafią)

* pisemną zgodę proboszcza parafii, w której zmarły ostatnio zamieszkiwał (jeżeli zmarły pochodzi z naszej parafii oraz posiada grób na Cmentarzu Parafialnym)

Po wyrażeniu przez duszpasterza zgody na pogrzeb zmarłego i ustaleniu godziny pogrzebu członkowie rodziny załatwiają pozostałe sprawy związane z pogrzebem z Administratorem Cmentarza. Nie czynimy tego w odmiennej kolejności.

Po stronie kościelnej zostaje sprawa poinformowania Pana Kościelnego oraz Pana Organisty.

Msza Święta pogrzebowa jest odprawiana w kościele. 

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty przed pogrzebem i przyjęcia Komunii Świętej podczas pogrzebu.

Gdy zajdzie taka potrzeba, na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii.

 

Tradycyjnie prosimy o zapewnienie transpostu na cmentarz (wraz z pracownikami kościelnymi) oraz o odwieznienie ich po ceremonii.