Odpust ku czci św. Wojciecha

Odpust ku czci św. Wojciecha

W niedzielę 24 kwietnia - czcząc tajemnicę Bożego miłosierdzia, oddawaliśmy cześć jego apostołom, a także apostołowi wiary i naszemu Patronowi - Św. Wojciechowi. Pomagał nam w tym ks. Adam Styc SDS.

W tym roku uroczystość Odpustu Wojciechowego zbiegła się z zakończeniem oktawy wielkanocnej i ze świętem Miłosierdzia Bożego. Dodatkowo, wymiar i podniosły charakter tego dnia nadało też wprowadzenie do naszego kościoła relikwii bł. ks. Michała Sopoćki. Tak więc mamy już relikwie trzech Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. S. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II i od niedzieli bł. ks. Michała Sopoćki. Dodatkowym motywem świętowania była Pierwsza Rocznica I Komunii Św. przeżywana przez dzieci klas IV, w intencji których także wspólnie modliliśmy się.

Kaznodzieja zwracał nam uwagę na potrzebę naszych spotkań przy dwóch stołach: przy stole eucharystycznym i przy stole rodzinnym. Wtedy możemy usłyszeć bardzo wyraźnie i właściwie zrozumieć to jedno z ważniejszych wezwań: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Wszyscy nasi patronowie, na czele ze Św. Wojciechem, patronem naszej parafii, tym wezwaniem żyli na co dzień. Realizowali je i innych do tego zachęcali. Swoim życiem pokazywali kim jest i jaki jest Bóg, w którego wiarę wyznajemy. A jako że najlepsza i najkrótsza ścieżka do Boga prowadzi poprzez pobożność maryjną, dlatego nie może w naszym wyznaniu wiary zabraknąć Tej, która zawsze gotowa jest nam pomagać. I pomaga nam nieustannie. Właśnie w tajemnicy Nieustającej Pomocy czcimy Maryję w naszym kościele i w naszej parafii. I w tej tajemnicy jest Ona tak że naszą patronką.

Niech nasi Patronowie uczą nas wiary silnej i żywej, niech pomagają nam stawać się odważnymi świadkami. Bo wiara – jak pisze św. Paweł – umacnia się tylko wtedy, kiedy jest przekazywana innym.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w uświetnienie i głębsze przeżycie uroczystości odpustowych. Najpierw celebransowi i kaznodziei – Adamowi Stycowi SDS z Zakopanego. A także: księżom z dekanatu, panu organiście, pocztom sztandarowym, niosącym feretrony i baldachim, Orkiestrze Dętej, Scholii Liturgicznej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, dzieciom przeżywającym rocznicę I Komunii Św., dzieciom niosącym poduszki, sypiącym kwiaty i dzwoniącym, wszystkim uczestnikom uroczystości, szczególnie tym, którzy ubrali na tę okoliczność stroje regionalne.

GALERIA ZDJĘĆ