SYNAJWspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Synaj” jest wspólnotą modlitewną. Grupa gromadzi ludzi w różnym wieku, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Będąc we wspólnocie i współpracując z Duchem Świętym odkrywamy wyjątkowe dary, umiejętności i powołania, którymi może służyć innym. Wierzymy bowiem, że Duch Święty bardzo cieszy się tym, że Go potrzebujemy, że często Go wzywamy i w odpowiedzi daje nam o wiele więcej niż prosimy. W naszej parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym spotyka się na modlitwie i rozważaniu Słowa od 2018 roku. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania we wtorek po Mszy Świętej wieczornej.