Sakrament Małżeństwa udzielany jest w naszej parafii tradycyjnie w soboty i dotyczy to całego roku, choć zwyczajowo staramy się tego nie czynić w Okresie Wielkiego Postu czy Adwentu. Ze względu na różne racje (specyfikę miejsca, piękno kościoła, malowniczość otoczenia czy pobliską infrastrukturę) są takie okresy w ciągu roku, kiedy chętnych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest więcej. Dlatego myśląc o ślubie w Szczawnicy dobrze jest czynić to kompleksowo, ze świadomością wcześniejszej rezerwacji terminu (wcześniejszej lub przynajmniej równoczesnej z zarezerwowaniem lokalu).

 

Narzeczonych, ze względu na proces przygotowania i rodzaj dokumentów, które powinni przedstawić, można podzielić na dwie grupy:

 • - Narzeczonych, z których przynajmniej jedna osoba jest z naszej parafii
 • - Narzeczonych, którzy nie są naszymi parafianami, lub formalnie nimi są, ale praktycznie, ze względu na emigrację zarobkową lub edukacyjną, przebywają od ponad trzech miesięcy poza szczawnicką parafią i nie mają z nią systematycznej relacji

Gdy chodzi o pierwszą grupę, powinni oni, zarezerwowawszy odpowiednio wcześnie termin ślubu, umówić się telefonicznie na rozmowę rozpoczynającą formalne przygotowanie bliższe do sakramentu i spisywanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Trzeba według prawa kanonicznego uczynić to przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem (czyli praktycznie zadzwonić w sprawie spotkania najpóźniej 3 miesiące przed zaplanowanym wcześniej zarezerwowanym terminem ślubu). W naszej parafii przyjmujemy narzeczonych nie w godzinach pracy kancelarii, ale po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Na to pierwsze spotkanie powinni oni zabrać ze sobą:

 • - metryki Chrztu Świętego (jeżeli ktoś był ochrzczony w Szczawnicy jego metryka jest tutaj, natomiast jeżeli nie, to wówczas powinien zgłosić się w parafii chrztu bezpośrednio przed spotkaniem gdyż metryki do celów małżeńskich są ważne do przez 6 miesięcy do daty ślubu)
 • - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód w prawie cywilnym (dokumenty do ślubu konkordatowego wydawane są najwcześniej na 6 miesięcy przed ślubem) albo dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu kontraktu cywilnego (w wypadku ślubu niekonkordatowego)
 • - dowody osobiste
 • - zupełne akty urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (nie wystarczy skrócony)
 • - ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
 • - świadectwo ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej (tzw. Kursu Przedmałżeńskiego)
 • - zaświadczenie o bierzmowaniu, jeżeli brak adnotacji o nim na metryce chrztu
 • - metrykę zgonu współmałżonka (w wypadku wdów czy wdowców)

Po spisaniu pierwszej części protokołu, ustalana jest data drugiego spotkania, które z reguły odbywa się na miesiąc przed ślubem. Na drugim spotkaniu Narzeczeni przedstawiają zaświadczenia o odbyciu 3 wizyt w poradni rodzinnej i odbytym dniu skupienia (specjalny formularz otrzymują na pierwszej rozmowie) oraz potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafii osoby która nie jest ze Szczawnicy (Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w drugiej parafii otrzymują na pierwszej rozmowie. Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez trzy kolejne niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego -najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem- celem stwierdzenia czy nie istnieją przeszkody do zawarcia danego małżeństwa. Osoby wiedzące o ewentualnych przeszkodach są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii). Na drugiej rozmowie omawiane są szczegóły związane z ceremonią (liturgiczne, kwestia oprawy muzycznej i wystroju kościoła) i spisywane są dane osobowe świadków (wraz z adresami stałego zameldowania).

 

Gdy chodzi o drugą grupę, to, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu ceremonii i odbyciu kanonicznego przygotowania do sakramentu w swojej parafii (analogicznie do zasad opisanych powyżej dla grupy pierwszej, tyle że w swojej parafii), powinni oni umówić się na jedno spotkanie w Szczawnicy, w czasie którego zostaną dostarczone stosowne dokumenty i zostaną omówione kwestie związane z przebiegiem ceremonii. Powinno ono odbyć się, o ile to możliwe, około 2 tygodnie przed ceremonią (termin spotkania należy ustalić telefonicznie). Na spotkaniu przedstawiają oni następujące dokumenty:

 • - dowody osobiste
 • - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód w prawie cywilnym (dokumenty do ślubu konkordatowego, które najlepiej zamówić w USC w Szczawnicy) albo dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu kontraktu cywilnego (w wypadku ślubu niekonkordatowego)
 • - Licencję do ślubu z parafii w której odbyli przygotowanie bliższe opisane wyżej (dwie rozmowy z towarzyszącymi im formalnościami w jednej z parafii z których pochodzą lub w parafii, na terenie której mieszkają)
 • - dane osobowe świadków (wraz z adresami stałego zameldowania)

Przygotowanie do małżeństwa dla tej drugiej grupy w świetle prawa kanonicznego mogłoby wprawdzie dokonać się w Szczawnicy, za pisemną zgodą proboszczów Narzeczonych nie będących naszymi parafianami, ale ze względów praktycznych (ilość dojazdów do Szczawnicy, drobne lokalne różnice w procesie przygotowania, cenna duszpastersko znajomość swoich parafian wynikająca z przeprowadzenia przygotowania przez własnego proboszcza) nie praktykujemy tej formy. Całe przygotowanie trzeba odbyć w swojej parafii i poprosić księdza o zakończenie spisywania protokołu Licencją do pobłogosławienia Związku Małżeńskiego wystawioną na proboszcza w Szczawnicy (w przypadku czynienia całego tego procesu za granicą, nie zabieramy Licencji osobiście, ale ksiądz spisujący protokół prześle ją do Szczawnicy za pośrednictwem Misji Polskiej albo tamtejszej diecezji poprzez Kurię Diecezjalnej w Tarnowie, która musi opatrzeć ją stosownymi pieczęciami i podpisami).

 

Bezpośrednim przygotowaniem do ceremonii jest spowiedź przedślubna. Sposób przygotowania się do niej jest omawiany na pierwszej rozmowie w kancelarii. Do zadań świadków należy dostarczyć do zakrystii (na 10 minut przed ustaloną godziną ślubu) kartki od spowiedzi przedmałżeńskiej Narzeczonych, obrączki oraz złożyć podpisy na dokumentach, wcześniej legitymując się stosownym dowodem tożsamości.