Księża pochodzący z naszej parafii

 

Ks. Józef Słowik - urodzony w 1938 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku.

Ks. Stanisław Adamczyk - urodzony w 1954 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku.

Ks. Jan Antoni Wierzba - urodzony w 1960 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku.

Ks. Marek Jan Mastalski - urodzony w 1961 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku.

Ks. Jacek Antoni Słowik - urodzony w 1966 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku.

O. Janusz Piotr Barglik SDS - urodzony w 1969 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.

Ks. Grzegorz Maciej Wierzba - urodzony w 1969 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku.

Ks. Grzegorz Salamon - urodzony w 1975 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku.

Ks. Krzysztof Majerczak - urodzony w 1977 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku.