Chrystus Pan naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Bucha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10, 14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest odpowiedzenie na to Boże wezwanie poprzez prośbę o chrzest ich dziecka i troskę o jego późniejszy wzrost w wierze.

Poniżej podajemy kilka zasad i przepisów Kościoła zawartych w „Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom”:

1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w miarę możliwości w ciągu miesiąca po urodzeniu dziecka.

2. Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, ma być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by je w obrzędzie liturgicznym przedstawić Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.

3. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział ojciec i matka dziecka, którzy mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne:

  • publicznie proszą o chrzest dziecka,
  • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
  • wyrzekają się szatana składają wyznanie swojej wiary,
  • matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.

4. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: ojca i matkę. Chrzestni są przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół, w razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Składają oni podczas liturgii wyznanie wiary. Dlatego na chrzestnych nie można wybierać osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania. Chrzestni powinni posiadać następujące przymioty:

  • wystarczającą dojrzałość do pełnienia swego zadania i ukończonych 16 lat;
  • dojrzałość nadprzyrodzoną (wyrażającą się przez wcześniejsze przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii);

 


Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (w kancelarii nie są przyjmowane zgłoszenia od innych osób, nie będących prawnymi opiekunami dziecka).

 

Przy zgłoszeniu dziecka do sakramentu chrztu wymagane są następujące dane:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Na jego podstawie oraz ksiąg parafialnych ustalamy i wpisujemy do brudnopisu „Chrzty”, według zawartego tam schematu dane dziecka i rodziców – imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego (jeżeli został zawarty kontrakt cywilny - data i miejsce jego zawarcia);

2. Dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres. Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii muszą przedłożyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Otrzymuje się je w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania. (Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania wg. Prawa Kościelnego trwającego ponad pół roku).

3. Chrzestnym może być osoba, która: ukończyła 16 rok życia; przyjęła sakrament bierzmowania; jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Chrzestnym nie może zatem być osoba: niewierząca; niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych); żyjąca w związku bez ślubu kościelnego; mająca złą opinię w parafii; młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety).

 

Uroczysty chrzest sprawowany jest w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godzinie 12.00

Ponadto w naszej parafii funkcjonuje OBOWIĄZKOWA katecheza chrzcielna (dla rodziców i chrzestnych) która odbywa się raz w miesiącu. [Więcej infomacji udzielają księża przy zapisywaniu dzieci do chrztu]

 

Najbliższa katecheza chrzcielna zostanie zapowiedziana podczas ogłoszeń.