Zapytanie ofertowe termomodernizacja

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - NADZÓR INWESTORSKI

 

NR 1 / 2020

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Plebanii i Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy”.