Zapytanie ofertowe termomodernizacja

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 

NR 1 / 2019

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej termomodernizacji oraz usprawnienie systemu grzewczego budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Plebanii i Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy”.

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA