Kapłani obecnie posługujący w parafii:

 

 

ks. dr Tomasz Kudroń

proboszcz (od 2014 r.)
wicedziekan dekanatu Krościenko
 

ks. mgr Grzegorz Gil

wikariusz (od 2012 r.)
katecheta w Szkole Podst. nr 1 i nr 2 w Szczawnicy
 

ks. mgr Krzysztof Węgrzyn

wikariusz (od 2019 r.)
katecheta w Szkole Podst. nr 2 i Pienińskiej Szkole Branż. 1st w Szczawnicy
 

ks. mgr Michał Pierz

wikariusz (od 2020 r.)
katecheta w Szkole Podst. nr 1
 

ks. prałat Franciszek Bondek

rezydent (od 2014 r.)
proboszcz parafii w latach 1994-2014
 

 

 

 

 

Księża którzy pracowali w naszej parafii:

 


 Ks. Michał Klimowski 1858 - 1841 - nie wiadomo co z nim dalej było 
 Ks. Antoni Trybalski 1841 - 1842 - nie wiadomo co z nim dalej było 
 Ks. Józef Łopaciński 1842 
 Ks. Szymon Pawełkiewicz 1843 
 Ks. Piotr Wróbel 1843 - 1844 
 Ks. Konstanty de Radwan Osieciński 1844 - 1846 
 Ks. Jan Wnękowski 1846 - 1848 - zmarł jako proboszcz w Majakowej 
 Ks. Jablonszky Tobiasz 1848 - 1851 - zmarł na Węgrzech 
 Ks. Łukasz Kęska 1851 - 1853 - zmarł jako proboszcz w Złotej 
 Ks. Franciszek Dzikiewicz 1853- 1855 
 Ks. Wincenty Worek 1855 - 1865 
 Ks. Jakub Przybyś 1865 - 1870 - wikariusz eksponowany 1870 - 1888 - kapelan lokalny 1888 -  1889 - pierwszy proboszcz - zrezygnował 
 Ks. Jan Oleksik 1889 - 1893 - proboszcz - budowniczy kościoła -przeniósł się po rezygnacji  do Podegrodzia, gdzie zmarł 
 Ks. Jan Drożdż 1893 -1894 - administrator - przeniesiony na wikariat przy Katedrze w  Tarnowie i profesor śpiewu w Seminarium -zmarł jako proboszcz w Gawłuszowicach 
 Ks. Adolf Albin 1894 - 1901 - proboszcz - przeniósł się do Tuchowa, gdzie zmarł 
 Ks. Bernard Orzechowski 1900 - 1910 - katecheta. W r. 1901 był administratorem parafii.  Zmarł w Nowym Sączu. 
 Ks. Jan Sawiński 1902 - 1913 - proboszcz - zrezygnował i osiadł w Krościenku, gdzie zmarł 
 0. Hilary Jarosiewicz 1904 - 1905 - OFM - wikariusz 
 0. Feliks Kapturkiewicz 1905-1906 OFM - wikariusz 
 Ks. Józef Wdowiak 1906- 1910 - wikariusz - zmarł w Tarnowie 
 Ks. Jan Korzeń 1910 - 1912 - wikariusz 
 Ks. Władysław Kuc 1912 - 1914 - wikariusz. W latach 1913/14 - administrator parafii -  proboszcz w Bochni, gdzie zmarł.
 Ks. Józef Put 1914 - 1924 - proboszcz. Przeniósł się do Łącka, gdzie z zmarł 
 Ks. Henryk Weryński 1917 - 1920 - katecheta - zmarł w Krakowie 
 Ks. Michał Matras 1924 - 1977 - proboszcz, pierwszy dziekan krościeński, w latach 1942-45  więzień KZ Dachau. Rezydent w Szczawnicy, gdzie zmarł. 
 Ks. Jan Kozioł 1922 - 1942 - katecheta - zmarł i pochowany w Szczawnicy 
 Ks. Stanisław Śmiałek 1938 - 1949 - wikariusz. W latach 1941-45 na emigracji na Węgrzech.  Zmarł jako proboszcz Kamienicy.
 Ks. Paweł Madura 1942 - 1946 - katecheta. Zmarł w Kolbuszowej 
 Ks. Edward Nitka 1949 - 1951 - wikariusz. Zmarł jako proboszcz w Paszynie 
 Ks. Antoni Waśko 1959 - 1961 - wikariusz - zmarł jako proboszcz w Jastrzębce Starej 
 Ks. Jan Witek 1980 - 1981 - wikariusz - zmarł tragicznie pochowany został we Florynce 
 Ks. Władysław Kowalczyk 1969 - 1983 - rezydent - 9-ty emerytowany proboszcz w  Janowicach. Zmarł w Szczawnicy i tu został pochowany

 

 

Lista wikariuszów współpracowników i katechetów: 
 Ks.Bernard Orzechowski - 1900 - 1910 - katecheta 
 Ks. Hilary Jarosiewicz OFM - 1904 - 1905 - wikariusz 
 Ks. Faliks Kapturkiewicz OFM - 1905 - 1906 - wikariusz 
 Ks. Józef Wdowiak - 1906 - 1910 - wikariusz 
 Ks. Jan Korzeń - 1910 - 1912 - wikariusz 
 Ks. Władysław Kuc - 1912 - 1913 - wikariusz 
 Ks. Henryk Waryński - 1817 - 1920 - katecheta 
 Ks. Jan Kozioł - 1922 - 1942- katecheta 
 Ks. Jan Piechota - 1837 - 1938 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Śmiałek - 1938 - 1949 - wikariusz z przerwą (1940 - 1945) 
 Ks. Wojciech Zygmunt - 1941- 1942 - wikariusz 
 Ks. Paweł Madura - 1942 - 1946 - katecheta 
 Ks. Adam Stachoń - 194,6 - 1949 - katecheta 
 Ks. Edward Nitka - 1949 - 1951 - wikariusz 
 Ks. Ludwik Urbański - 1951 - 1952 - wikariusz 
 Ks. Andrzej Kmiecik - 1952 - wikariusz 
 Ks. Tadeusz Dziedziak - 1952 - 1959 - wikariusz 
 Ks. Kazimierz Zaucha - 1954 - 1959 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Mlyczyński - 1959 - wikariusz 
 Ks. Antoni Waśko - 1959 - 1961 - wikariusz 
 Ks. Zygmunt Obartuch - 1959 - 1963 - wikariusz 
 Ks. Adam Wątroba - 1961 - 1963 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Wach - 1963 - 1967 - wikariusz później proboszcz do 1994
 Ks. Roman Wójcikj- 1963 - 1973 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Pietrzak - 1965 - 1969 - wikariusz 
 Ks. Jan Augustyn - 1969 - 1974 - wikariusz 
 Ks. Edmund Oleksy - 1973 - 1975 - wikariusz 
 Ks. Ryszard Wąsik - 1974 - 1978 - wikariusz 
 Ks. Zdzisław Woźniak - 1975 -1976 - wikariusz 
 Ks. Józef Dobosz 1976 - 1980 - wikariusz 
 Ks. Tadeusz Pyzdek - 1978 - 1982 - wikariusz 
 Ks. Jan Witek - 1980 - 1981 - wikariusz 
 Ks. Stefan Król - 1981 - 1885 - wikariusz
 Ks. Jan Główczyk - 1982 - 1985 - wikariusz 
 Ks. Andrzej Mikulski - 1983 - 1990 - wikariusz 
 Ks. Mieczysław Kamionka - 1984 - 1986 - wikariusz 
 Ks. Kazimierz Święs - 1885 - 1988 - wikariusz 
 Ks. Zbigniew Pietruszka - 1986 - 1988 - wikariusz 
 Ks. Tadeusz Kubala - 1988 - 1992 - wikariusz 
 Ks. Bogusław Seremet - 1988 - wikariusz 
 Ks. Józef Ciejka - 1990 - 1998 wikariusz 
 Ks. Jacek Nowak 1991 - 1992 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Tabiś 1992 - 1997 - wikariusz 
 Ks. Mirosław Karol 1992 - 1993 - wikariusz 
 Ks. Jan Banach 1993 - 1995 - wikariusz 
 Ks. Krzysztof Bułat 1995 - 1997 - wikariusz 
 Ks. Stanisław Śliwa 1997 - 1999 - wikariusz 
 Ks. Marek Wójtowicz 1997 - wikariusz 
 Ks. Adam Urbański 1998 - 1999 - wikariusz 
 Ks. Andrzej Siedler 1999 - wikariusz 
 Ks. Henryk Juszczyk 1999 - wikariusz

...