W oczekiwaniu na V Synod Diecezji Tarnowskiej

W oczekiwaniu na V Synod Diecezji Tarnowskiej

        23 września, w fazie presynodalnych przygotowań parafii do V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w szczawnickiej parafii odbyło się Rejonowe Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich prowadzone przez Diecezjalnego Asystenta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ks. dra Piotra Cebulę. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego SRKDT, w tym wiceprezes Teresa Skowron oraz przedstawiciele oddziałów południowej części Diecezji Tarnowskiej. W program spotkania wpisała się Eucharystia w kościele parafialnym, sprawowana o godz. 12 jako dziękczynienie za 22 lata działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oddziału Szczawnica. We Mszy św. udział wzięli oprócz członków SRK burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, sekretarz miasta Tomasz Ciesielka, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja, przedstawiciele Akcji Katolickiej, Caritas, Związku Podhalan, Bractwa Różańcowego i innych organizacji działających na terenie Parafii Szczawnica. Podczas uroczystości w kościele wręczono ks. dr Tomaszowi Kudroniowi nominację biskupią Asystenta Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oddziału Szczawnica, a dotychczasowy asystent ks. prałat Franciszek Bondek został asystentem seniorem.

         Dalsza część spotkania, tj. konferencja tematyczna dotycząca przygotowania do V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który ogłosił bp. Andrzej Jeż, odbyła się w remizie OSP Szczawnica. Gości przywitała gospodyni spotkania, prezes oddziału szczawnickiego SRK Janina Grawicz. Ks. dr Piotr Cebula omówił logo i znaczenie synodu oraz rolę rodziny w Kościele. Wywiązała się dyskusja, podczas której pojawiło się wiele wniosków dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny, jej roli w procesie wychowania dzieci, szacunku dla życia ludzkiego. Była także rozmowa na temat znaczącej roli oddziału szczawnickiego SRK, którego działalność bardzo dobrze wpisuje się w pracę Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz podziękowania i gratulacje dla zasłużonych członków szczawnickiego oddziału. O godz. 15 uczestnicy przeszli na stare kościelisko koło Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, by przy krzyżu odmówić wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

          Zakończeniem spotkania stał się poczęstunek w remizie, przy którym była okazja do omówienia ważnych spraw i wzajemnej dyskusji.

                                                                 A.L. /fot. B. Szela, M. Mastalska/

Galeria Zdjęć