Wyniki wyborów Rady Parafialnej

Wyniki wyborów Rady Parafialnej

Protokół z wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

w Parafii pw. św. Wojciecha B. M. w Szczawnicy

 

 

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbywały się ubiegłą w sobotę, 14 października, wieczorem i w niedzielę, 15 października, przed i po Mszach Świętych. Do 7 października zgłoszonych zostało 19 kandydatów, z których 14 zgodziło się skorzystać z biernego prawa wyborczego. Czynnym prawem wyborczym dysponowali wszyscy pełnoletni członkowie naszej wspólnoty parafialnej. Z prawa tego skorzystało 564 osoby, gdyż tyle głosów znajdowało się w urnach. Głosów nieważnych było 29. Podsumowując ilość głosów uzyskanych przez kandydatów w wyborach bezpośrednich oraz konsultacje w sprawie członków statutowych, stwierdza się, że Parafialną Radę Duszpasterską na pięcioletnią kadencję tworzą:

a) z urzędu i konsultacji:

1. ks. Tomasz Kudroń – proboszcz

2. ks. Grzegorz Gil – delegat wikariuszy

3. s. Ewa Gunia – delegatka sióstr zakonnych

4. p. Wojciech Żarski – przedstawiciel zatrudnionych w parafii osób świeckich

5. p. Maria Kędroń – przedstawicielka stowarzyszeń katolickich

 

b) z wyboru dokonanego przez parafian (według zdobytej ilości głosów):

6. p. Maciej Czaja                                                             170

7. p. Jacek Śliwiński                                                           90

8. p. Anna Orkisz z d. „Lejawowska”                                  85

9. p. Kazimierz Pałka                                                          82

10. p. Katarzyna Kramarczyk z d. „Piśkar”                          80

11. p. Karol Kita                                                                   72

12. p. Aleksander Majerczak                                               71

13. p. Paweł Kasprzak                                                         69

 

Podobnie, jak w latach poprzednich, ksiądz proboszcz zrezygnował z przysługującego mu statutowego prawa mianowania swoich członków do Rady Duszpasterskiej. Kryterium graniczne stanowiła regulaminowa zasada proporcjonalności oraz regulaminowa reguła mówiąca, że na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów nie powinno przypadać więcej niż dwóch kandydatów. Zgodnie z regulaminem, świecki Zastępca Przewodniczącego, którym jest ksiądz proboszcz, zostanie wybrany na pierwszym zebraniu. Wtedy też zostanie wyasygnowany Sekretarz Rady.

         Regulamin Wyboru Rad Duszpasterskich nie obliguje Komisji do podawania liczby głosów oddanych na osoby, które kandydowały, ale w obecnej edycji wyborów znalazły się poza Parafialną Radą Duszpasterską. Komisja uznała, że poda do wiadomości jedynie kolejność w jakiej uplasowali się oni na liście w ogólnym zestawieniu. Koleje miejsca zajęli: Danuta Mastalska, Anna Wiercioch, Maria Kędroń, Kazimiera Kopciuch, Maria Praga, Józef Ciesielka.

 

 

                   Komisja w składzie:

                                      Ks. Tomasz Kupiec – przewodniczący

                                      Ks. Piotr Dydo – Rożniecki – członek

                                      p. Barbara Zachwieja - członek