Pomagamy polskim dzieciom na Ukrainie

Pomagamy polskim dzieciom na Ukrainie

       W tym roku w naszej parafii odbyła się siódma edycja zbiórki darów dla polskich dzieci na Ukrainie. Po zebrane dary 25 listopada przyjechał ksiądz Rafał Zborowski – proboszcz parafii Lwów-Rzęsna. Wspólne spotkanie było okazją do lepszego poznania sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, warunków życia naszych rodaków za wschodnią granicą oraz specyfiki pracy duszpasterskiej naszego gościa. Ksiądz Rafał podziękował w imieniu swoich parafian za zebrane dary i zapewnił, będą one przyczyną wielkiej radości zwłaszcza dzieci, które otrzymają dzięki naszej pomocy paczki z okazji św. Mikołaja.

      Ksiądz Rafał Zborowski jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku. Pracował w parafiach: Wielogłowy oraz św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Od 2010 roku posługuje na Ukrainie. Najpierw był wikariuszem w parafii katedralnej we Lwowie, a od 2016 roku jest proboszczem w parafii Lwów – Rzęsna, zamieszkałej przez wiernych polskiego pochodzenia. Poza pracą duszpasterską jest współzałożycielem fundacji „Dajmy nadzieję”, która organizuje świetlice parafialne i środowiskowe zapewniające dzieciom opiekę, ciepły posiłek, pomoc w nauce oraz różne warsztaty rozwijające talenty.