Alleluja!!!

Alleluja!!!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

        Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas do coraz pełniejszego życia według Ducha, którego otrzymaliśmy oraz głoszenia słowem i świadectwem chrześcijańskiego życia prawdy o Zmartwychwstaniu! Na radosne świętowanie tego wydarzenia przyjmijmy uroczyste błogosławieństwo.

Duszpasterze